+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V nedeľných oznamoch som vyhlásil brigádu na nasledujúci deň, na pondelok. Brigáda bola nutná, pretože v následujúci týždeň budeme pri kaplnke Božieho hrobu ukladať dlažbu, ktorú máme už rok zakúpenú. Bolo potrebne pripraviť priestor k bezprostrednej výsadbe stromčekov a k realizácií travertínovej skalky v priestoroch nádvoria pri kaplnke. Počasie nebolo až také pekné a preto som si myslel, že na brigádu zvolanú na deviatu hodinu nik nepríde. Prekvapenie nastalo, keď v dohodnutý čas prišlo na túto akciu 17. ľudí. Zamurovala sa plynová prípojka, očistili sa chodníky a pripravili sme miesto na realizáciu kladenia dlažby. Sľúbil som dobrovoľníkom, že brigáda bude na dve hodiny, ale zmýlil som sa. Pracovalo sa do 13:30 hod. Chcem sa im touto cestou poďakovať, že si našli čas a prišli. Počas krátkej pauzy pre daždivé počasie sme si dali kávu a dodržali pitný režim pre dusné počasie. Však zaslúžili si nie? Takže brigádnici, ešte raz veľké Pán Boh zaplať.

Milí moji priatelia a čitatelia. Iste ste už netrpezliví, kedy sa zavesia na webside nové články. V polčase letných prázdnin sa vám chcem opäť prihovoriť slovom i objektívom. Poslednou našou veľkou akciou boli odpustové slávnosti vo farnosti. Prežili sme duchovnú obnovu podľa plánu. Duchovne sme precítili celodennú adoráciu v Modrom kostolíku a celonočnú adoráciu v novom kostole, Krížovú cestu, spoločný sv. ruženec, odpustovú slávnosť Navštívenia Panny Márie, odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metóda, spoločnú sv. spoveď, slávenie fatimskej soboty. V neposlednej rade to bola aj púť do Levoče na Mariánsku horu. Som rád, že ako váš farár vám chcem aj takýmto spôsobom zo srdca poďakovať za aktívne prežívanie duchovnej obnovy farnosti. V krátkosti sa slovom zmienim o tejto farskej púti a aj objektívom sme zachytili okamihy tohto výletu.
Vyrazili sme z farnosti 1.7. v skorých ranných hodinách. Bola výborná a hlavne zbožná nálada. Autobus bol do posledného miesta obsadený a dokonca bolo nás o trocha viac. Cesta bola príjemná a veselá. Zastavili sme sa aj v mojom rodnom meste v Poprade, aby sme navštívili kostol sv. Cyrila a Metóda. Potom sme pokračovali na Spišský hrad, kde sme navštívili a pozreli si skvost Spiša a najväčší hrad v strednej a východnej Európe. Po svetskom výlete nasledovali duchovné zážitky. Nad hrobom biskupa Mons. Františka Tondru v Spišskej Kapitule sme sa pomodlili za spásu jeho duše. Potom sme vyšli do kopca na samotnú Kapitulu, kde sme sa v katedrále sv. Martina pomodlili sv. ruženec. Keď sme vyšli z katedrály, prišiel medzi nás sídelný otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Urobili sme si s ním zopár záberov, pomodlili sme sa krátku modlitbu a dal nám svoje biskupské požehnanie. Touto cestou mu chcem poďakovať, že si na nás našiel čas. Nasadli sme do autobusu a s príjemným pocitom sme vyrazili na Mariánsku horu do Levoče. Svojím farníkom som vyslúžil na hore sviatosť zmierenia a čakali sme na začatie sv. omše. Sv. omšu celebroval Mons.doc.PaedDr.ThDr. Jozef Bieľak,PhD. Jeho pekný príhovor v homílii bol nasmerovaný na medzinárodné stretnutie rodín vo Philadelphií v USA. Po sv. omši sme nasadli opäť do autobusu a nasmerovali sme si to domov. Cestou nám pán vodič Jozef Žulko - apropo, jemu chcem tiež poďakovať za nádherný a bezpečný výlet - pustil pekný film Marcelíno Chlieb a víno. Domov sme dorazili vo večerných hodinách. Touto cestou sa chcem tiež poďakovať mojím pútnikom a farníkom za nezabudnuteľné zážitky a okamihy, ktoré sme spolu prežili. Teším sa, že môžem už teraz pripravovať nový výlet s mojimi farníkmi a priateľmi a verím, že nálada bude obdobná aká bola na tejto mariánskej púti. Nech láskavý a všemohúci Boh žehná túto farnosť a tých, ktorí v nej žijú úprimne a nábožne.

Milí moji farníci! Tak ako po iné roky, tak aj toho roku máme vo farnosti duchovnú obnovu. Je dôležité sa na odpustové slávnosti Navštívenia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda náležite pripraviť. Program duchovnej obnovy a tak isto aj farské oznamy si môžete pozrieť v tejto vizualizácii. Prajem svojej farnosti, aby prežívali dni tejto obnovy s veľkou láskou a nábožnosťou. Som rád, že opäť Vás môžem touto duchovnou obnovou previesť cez dni v ktoré môžme získať plno mocné odpustky. Matka ustavičnej pomoci a sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!

V nedeľu 24. 5. 2015 bola v našej farnosti veľká slávnosť. Naši tretiačikovia mali veľký deň. S radosťou po prvý krát prijali veľký dar Eucharistického Pána Ježiša. Táto slávnosť bola v deň Zoslania Ducha Svätého. Atmosféra bola plná dojatia ako zo strany prvoprijímajúcich detí, tak aj zo strany rodičov a krstných rodičov. Deti sa na tento ich sviatok náležite pripravili ako duchovne tak ak vedomostne. Tak ako každý utorok cez malú prestávku navštívim našich druháčikov, urobil som to aj tento týždeň. Prišiel som k ním a sľúbil som im, že už mám nových kandidátov o rok na prvé sv. prijímanie. Že nebude to nik iný ako práve oni. Keby ste videli, aké boli natešené a očká mali rozjarené. Dávať deťom to najvzácnejšie čo človek v živote môže dostať Pána Ježiša je pre kňaza veľká radosť. Milé deti, prajem si ako farár tejto farnosti, aby ste vždy prežívali takú istú radosť z Pána Ježiša ako ja.

Dnes bol pre mojich anjelikov z tretieho ročníka základnej školy jeden z veľkých dní. O desiatej hodine sme sa zišli pod kostolom v pastoračnej miestnosti, aby mi cez náročnú skúšku ukázali čo v nich je. Ako sa pripravili na prvé sväté prijímanie. Vedeli, že som prísny a preto na skúške excelovali. Z ich odpoveďami som bol spokojný. Všetci náročnú skúšku urobili na jednotku a nezaostávali za nimi ani ich rodičia. Blahoželám. Preto som pre nich dnes vymyslel malý výlet k hrobu neznámeho vojaka. Pán prezident dnes bol tak isto na hroboch padlých vojakov a to od Dukly, Svidníka, Lipt. Mikuláša cez B. Bystricu a Zvolen na Slavín. Povedal povzbudzujúce slova tým, ktorí dnes budú na cintoríne a bude tam hrob padnutého vojaka za našu slobodu, aby mu zapálili sviečku na počesť úcty a vďaky. My máme na Grúni tiež pozostatky padnutého vojaka a tak z úcty k 70.výročiu oslobodenia od fašizmu sme sa s tretiačikmi popoludní vybrali k tomuto hrobu. Keď sme sa stretli pred farou, čuduj sa svete, každé dieťa malo sviecu a hoci som nekázal. Bol to pekný, ale náročný výlet. Oplatilo sa. Bol aj pekný deň. Na vojenskom cintoríne v L. Mikuláši je pochovaný aj môj starý otec. Česť pamiatke všetkým hrdinom, ktorí padli v nezmyselných vojnách.

V nedeľu 3.5. som vyhlásil brigádu pri našom Modrom kostolíku, ktorý si farnosť na základe finančných darov od veriacich svojpomocne pred piatimi rokmi vynovila. Pri úvahe v akých farbách oživiť fasádu kostolíka mi pomohol titul kostola - Návšteva Panny Márie. A preto som sa rozhodol dať fasádu kostolíka do modrej farby s bielymi lemami. Modrá farba je symbolom Panny Márie a biele lemy znázorňujú čistotu. Po nejakom čase sa mi dostala do rúk fotka z istého časového obdobia a pri porovnaní som zistil, že som sa trafil pri kompozícii farieb. A tak tento náš Modrý kostolík je pýchou farnosti. Ženičky, ktoré prišli na brigádu - a nebolo ich málo - s láskou nám pripravili kostolík k sláveniu sv. omší a to v čase od 9.5. - 26.9.2015. Pri tejto brigáde nám pomáhali aj detičky. Spoločne sa tešíme, že sa budeme aj v tomto kostolíku pri Eucharistickej obeti zjednocovať s našou Matkou.

Miništranti našej farnosti si cez vianočné koledy vykoledovali nejaké peniažky. Tieto si uložili na miništrantský účet a šporili si. Peniažky použili na výlet a púť práve v týždni modlitieb za duchovné povolania do mariánskeho mesta Mariazell. Púť sa vydarila. V škole som žiakov ospravedlnil a vyrazili sme vo štvrtok na obed. Cestovali sme celé popoludnie, pomodlili sme sa sv. ruženec a večernou modlitbou sme poďakovali na mieste, kde sme boli ubytovaní. Niektorí boli prvý krát v Rakúsku a niektorí prvý krát na živo prechádzali naším hlavným mestom. Ubytovanie bolo pre miništrantov – ako sa vyjadrili – perfektné a super. Na druhý deň po raňajkách a po modlitbe z liturgie hodín – breviára sme išli do baziliky Panny Márie. Tam sme slávili sv. omšu. Prítomní boli aj pútnici z Poľska, ktorí boli na púti s rehoľným bratom. Takže na sv. omši spolu s nimi nás bolo okolo 60 pútnikov. Po sv. omši sme si pozreli baziliku, pomodlili sme sa a pred bazilikou si moji miništranti nakúpili suveníry a kráčali sme asi 5 km k jazeru Erlaufsee, tam sme sa posilnili jedlom a splnil som im svoj sľub, že sa budú člnkovať po jazere. Poprosil som miestneho pána, ktorý spravoval člnky či by sme sa nemohli trocha počlnkovať. Nebol problém. Jednu hodinu bolo jazero iba naše. Potom sme kráčali 5 km naspäť. Cestou sme sa pomodlili sv. ruženec a na hoteli vešpery. Do večierky mali voľno a potom unavení zaspali. V sobotu po raňajkách sme poupratovali izby a nastúpili sme do autobusu, ktorý smeroval priamo domov. V autobuse sme sa pomodlili sv. ruženec. Napriek tomu, že cestou sme dostali na diaľnici D1 defekt, púť sa nám vydarila. Miništranti sa už teraz tešia na ďalší výlet v roku 2016. Im sa výlet páčil a ja som trocha pri nich omladol. Chlapcov musím pochváliť, pretože boli slušní a aj zodpovední. Nebeská Matka Panna Mária nás celú púť ochraňovala. Sv. Dominik Sávio, patrón miništrantov, oroduj za nás.

Po príchode domov som na záznamníku započul nejaké nejasné hlasy. Chcel som vedieť, kto mi to volal na pevnú linku a zbadám viackrát volané jedno a to isté číslo. Spätne zavolám na neznáme číslo a na druhej strane sa mi ozval jeden z poľovníkov nášho zväzu. Poprosili ma, aby som im prišiel požehnať miestnosť v ktorej vystavujú spolu s poľovníkmi z Tvrdošína, Kubína a Námestova svoje trofeje. Očakávajú slušnú návštevnosť obdivovateľov lesnej zveri a nádherných paroží. Dohodli sme sa na hodine a prišiel som medzi nich. Potešila ma ich túžba aj pri takejto vystavovateľskej akcii myslieť na požehnanie. Zbadal som na stene ružence, ktoré boli urobené z parožia vysokej zveri. Posvätil som ich. Prajem poľovníkom veľa zdaru a teším sa na dohodnutú sv. omšu na sv. Huberta. Lovu zdar! Len nám ale všetko nevystrieľajte! Svätý Hubert, oroduj za nás!

Milí moji farníci, chcem sa Vám všetkým poďakovať za dôstojné slávenie Veľkonočného trojdnia. Spoločne sme liturgický slávili deň Pánovej večere a apoštolom som umyl nohy. Obrady umučenia Krista nám predstavili utrpenie Božieho Syna a nášho Pána. Poklona v Božom hrobe tiež bola náplňou nášho prejavu a úcty k svojmu Vykupiteľovi. Veľkonočná Vigília a nedeľné Veľkonočné ráno nám prinieslo radosť z vykúpenia. Účasť na liturgickom slávení a prežívaní týchto udalosti spásy bolo v našej farnosti naplno prežité. Potešil ma dôstojný prístup duchovného života k sláveniu tejto liturgie. Vo štvrtok bolo na svätom prijímaní 600 veriacich. V piatok 740 a na vigíliu 635. Potešila ma na sláveni aj účasť našich detičiek. Touto cestou chcem za účasť na liturgii poďakovať aj hosťom, ktorých som zaregistroval. Pevne verím, že v stave posväcujúcej milosti sa budeme snažiť zotrvať čo najdlhšie. Kristus vstal zmŕtvych, aleluja, radujme sa, aleluja!

Rímskokatolícka farnosť Brezovica zorganizovala púť do Svätej zemi. V novembri minulého roku som bol oslovený bratmi františkánmi a zvlášť pátrom Piom, komisárom Svätej Zeme, či by bola ochota našej farnosti usporiadať púť do Izraela. Ja som sa po úvahe rozhodol, že to skúsim. Oslovil som veriacich a prihlásilo sa mi sedemnásť pútnikov. Jedenásti z mojej farnosti a šiesti z farnosti Vrbov a Poprad. Je pravdou, že púť bola zorganizovaná v čase tesne pred Veľkou nocou, ale pútnici sa našli. Keďže my kňazi v tom čase máme veľa povinnosti vo svojich farnostiach a farnostiach sufragánskych, dostal som povolenie pútnikov aspoň odprevadiť do Svätej Zeme. Odleteli sme zo Schwechatu v utorok večer a okolo polnoci sme boli v Nazarete. Pútnikov som zveril do rúk pátrov františkánov. Na druhý deň sme boli na odpustovej slávnosti Zvestovanie Pána. Sv. omšu slúžil latinský patriarcha Jeruzalema Fuád Tval. Úžasná slávnosť s pútnikmi celého sveta. V ten deň sme boli ešte v Káne Galilejskej, kde som obnovil manželom - pútnikom manželské sľuby. Vrch Tábor bol ešte jedným posvätným miestom, ktorý nás naplnil zážitkami tohto dňa. Na druhý deň som svojich veriacich opustil a odletel som za svojimi pastoračnými povinnosťami. So svojimi zážitkami sa milí čitatelia s vami podelia pútnici a vizuálne môj priateľ Jozef Kovalik v II. časti Izrael - Svätá Zem.

Dňa 29. 3. 2015 sa uskutočnilo stretnutie mládeže našej diecézy s otcom biskupom Štefanom na Spišskej Kapitule. Na tomto stretnutí, ktoré malo názov Vykroč, nechýbali ani naši birmovanci. Touto cestou sa chcem poďakovať našim 50 birmovancom za ochotu isť na toto podujatie, na ktorom otec biskup slúžil sv. omšu a po nej rozprával v aule Kňazského seminára o čistote srdca mladých ľudí. Prednášku mal aj pedagóg a politik Mgr. Richard Vašečka. Birmovanci sa stretli aj s mládežou celej našej diecézy. Som na svojich birmovancov hrdý, pretože odhodlane - okrem iného - a s radosťou šli na toto stretnutie. Ako som sa dopočul, niektorí boli v katedrále aj na sv. spovedi. Duchu Svätý, naplň našich birmovancov darom múdrosti, aby vždy s láskou kráčali po ceste čnosti.

Dňa 29. 3. 2015 t.j. na Kvetnú nedeľu sa uskutoční Diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule pod názvom VYKROČ, alebo "Blahoslavený čistého srdca uvidia Boha." Toto stretnutie sa začína sv. omšou v katedrále sv. Martina o 10:00 hod. Slová povzbudenia budú mladí počuť z úst otca biskupa mons. Štefana Sečku, Prednášku ma pripravenú pán Mgr. Richard Vašečka, pedagóg a politik. Nebude chýbať ani adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, svedectvá a stretnutie s veľkým počtom mladých našej diecézy. Na toto stretnutie, chcem osloviť našich birmovancov, aby sa zúčastnili tohto podujatia a priniesli si zo Spišskej Kapituly množstvo zážitkov prežitých s otcom biskupom a mladými z našej diecézy.