Program farskej púte do Fatimy 22. – 27.05.2024 

7. mája 2024 sme chceli ísť na púť do Svätej zeme. Vzhľadom na riziko spojené s vojnovým konfliktom som sa rozhodol zrušiť plánovanú púť do Svätej zeme. Miesto toho som v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour pripravil leteckú púť do Fatimy (22.-27.05.2024). Aby sme stihli zabezpečiť letenky, prosím, aby sa do dvoch týždňov (04.02.2024) prihlásili tí, ktorí majú záujem pripojiť sa k tejto púti. Do Fatimy stačí Občiansky preukaz, ktorého platnosť musí byť 6 mesiacov po návrate z púte.
Prihlášky na púť sú v kostole na stolíku, ale tí, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme a chceli by ísť do Fatimy, nemusia ich znova vypisovať, stačí, ak po sv. omši prídu do sakristie. Nájdeme a použijeme prihlášku, ktorú predtým vypísali do Svätej zeme. Fatima je milostivé a nádherné miesto. Vrelo odporúčam a pozývam. 
Bližšie informácie nájdete v prílohe

Adopcia srdca prvoprijímajúcich deti a ich rodín, 16. január 2024


V roku 2020 si v rámci prípravy na Prvé sv. prijímanie tretí ročník prvoprijímajúcich deti spoločne „adoptoval“ sedemročné dievčatko, ktoré sa volá Yvette Kamugisha a pochádza z chudobnej africkej krajiny Rwandy. Jej rodina je veľmi chudobná, nemá žiadne domáce zvieratá a ani vlastné pole. Na život si zarábajú tak, že pomáhajú iným rodinám pri práci na poli. Yvette má dvoch súrodencov -  sestru a brata. Každý mesiac jej posielame 16,- €.  Za peniaze, ktoré jej pravidelne posielame sa zaplatí poplatok za školu (školné), školské pomôcky, nákup potravín, oblečenie, hygienické potreby a zdravotné poistenie pre celú rodinu. V prípade potreby je deťom zabezpečená lekárska starostlivosť a lieky. Adopciu srdca zabezpečujú Pallotíni. 

Stretnutie miništrantov, 6. január 2024


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) sme mali s miništrantmi stretnutie, na ktorom sme vyhodnotili rok 2023. Začali sme Korunkou Božieho milosrdenstva a potom sme odmenili miništrantov podľa toho, ako sa zapájali do miništrantskej služby. Miništranti si počas roka zapisujú body za účasť na sv. omšiach a rôznych pobožnostiach. Momentálne máme 17 miništrantov a radi medzi seba prijmeme aj ďalších. Najaktívnejšími miništrantmi v roku 2023 boli Lukáš Hucík, Adrián Kubolek a Sebastián Pakos. Ďakujem všetkým miništrantom za ich službu. ThDr. Jaroslav Barta, farár
Viac fotografii si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu.

Koledovanie Dobrej noviny, 26. decembra 2023


Na sviatok sv. Štefana (26.12.2023) sa naša farnosť zapojila do koledovania Dobrej noviny. Do koledovania sa zapojilo 35 detí a 9 dospelých. Vytvorili sme 5 skupín a navštívili sme okolo 150 domácnosti. Vyzbierali sme 3. 150,- €. Minulý rok to bolo 2. 150,- €.
Pán Boh zaplať rodinám, ktoré prijali koledníkov Dobrej noviny a podporili ju finančne. Ďakujem aj za sladkostí, ktoré dostali naši malí vinšovníci. Ďakujem všetkým deťom a mládeži, ktorá sa do koledovania zapojila. Ďakujem aj ich rodičom, že im dovolili zapojiť sa do tejto krásnej aktivity. Ďakujem dospelým, ktorí sprevádzali našich malých koledníkov. Všetkým Pán Boh zaplať. Verím, že vyzbierané peniaze uľahčia ťažký život mnohých detí v Južnom Sudáne. ThDr. Jaroslav Barta, farár
Viac fotografii si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu. 

Vianoce 2023


Polnočnú sv. omšu sme začali spevom tradičných kolied malých i starších folkloristov. Okrem folkloristov svojim spevom obohatil sv. omšu aj spevokol. 
Na Božie narodenie o 10:00 hod. nám na svojich heligónkach krásne zahrali a zaspievali Šimon, Tobias a Šimon. Popoludní bola jasličková pobožnosť so silným príbehom prepojeným s tajomstvom narodenia Pána. 
Ďakujem folkloristom, spevokolu, organistom, lektorom, miništrantom a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy jasličkovej pobožnosti. Ďakujem všetkým za krásne slávenie najradostnejších kresťanských sviatkov. 
Ďakujem pani kostolníčke a kostolníkovi, zamestnancom Obecného úradu za peknú vianočnú výzdobu a prípravu betlehema. Ďakujem duchovnému otcovi Stanislavovi a bohoslovcovi Jakubovi za ich prínos do slávenia Božieho narodenia. Do nového roka prajem všetkým pokoj a radosť prameniacej zo živej viery. S požehnaním ThDr. J. Barta, farár 
Viac fotografii si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu. 

Požehnanie reliéfu betlehema, 17. decembra 2023


Na Vianoce v roku 1223 pripravil sv. František v talianskom mestečku Greccio prvý, živý betlehem. Tým začal krásnu tradíciu stavania betlehemov a jasličiek. Tento rok si pripomíname 800-ročné výročie tejto tradície. Už 800 rokov zdobia betlehemy naše kostoly i domovy. 
Od roku 2022 zdobí náš kostol drevený betlehem, ktorý v roku 2000 vyrobil z lipového dreva pán Miroslav Ganobiak z Klina. Poprosil som pána J. Kovalíka, aby doplnil prednú časť tohto betlehema dreveným reliéfom, na ktorom budú znázornené motívy z Brezovice. Na drevorezbe sú znázornené ovečky a kríž, ktorý nás víta na začiatku obce. Nad nimi je vrch Skorušina. V centre drevorezby je drevenica s koledníkmi (tzv. študajňári). Tento motív bol vyrezaný podľa skutočnej fotografie z roku 1973. Prvým koledníkom na fotografií bol pán Kovalík, autor drevorezby. 
Drevorezbu dopĺňa kostol sv. Cyrila a Metoda a brezy, ktoré sú v názve a erbe obce. Veľmi pekne ďakujem pánu Kovalíkovi, že sa podujal na túto prácu, a tak doplnil a skrášlil náš vyrezávaný betlehem. Drevorezbu som požehnal 17.12.2023 na tretiu adventnú nedeľu, nedeľu radosti. Nech táto drevorezba a celý betlehem prináša radosť všetkým návštevníkom nášho chrámu.
ThDr. Jaroslav Barta, farár
Viac fotografii si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu. 

Adventné stretnutie pri pečení vianočných oblátok


Prvý a druhý adventný týždeň (04.-14.12.2023) sme začali novú adventnú farskú aktivitu: Pečenie vianočných oblátok. Piekli sme 7 dní a urobili sme 61 dávok cesta. Napiekli sme viac ako 7000 oblátok. Do tejto akcie sa postupne zapojilo 48 ľudí a niekoľko detí. Navštívili nás niektoré triedy zo ZŠ a deti zo školského klubu detí, aby si pozreli pečenie oblátok a aby ochutnali, čo sme napiekli. Pán farár nestačil natierať med na oblátky. Viac ako 200 balení oblátok sme ponúkli za dobrovoľný milodar v kostole. Odložili sme oblátky aj pre chorých, ktorých navštívime medzi sviatkami. Bol to veľmi dobre využitý čas a príjemné stretnutia. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili. Ďakujem aj za milodary za oblátky, ktoré budú použité na výmenu okien v Mariánskom kostole. Vyzbieralo sa 1 100, -€. 
Kliknutím na obrázok si môžete prezrieť našu fotogalériu.

Sv. Mikuláš, 6. decembra 2023


V adventnom období sme sa v utorky, štvrtky a soboty stretávali na ranných tzv. rorátnych sv. omšiach k úcte Panny Márie. 6. decembra sme na záver sv. omše privítali sv. Mikuláša, ktorý takmer sto detí obdaril malou sladkosťou.
Viac fotografií si môžete pozrieť po kliknutí na fotografiu.