+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Milí moji veriaci, otcovia, matky, dedkovia i babičky! Musím Vám oznámiť, že naše deti sú veľmi šikovné a vytrvalé. To že dokázali každý deň prísť na sv. omšu, ktorá začala o 6:00 hod. a priniesť si so sebou lampášik, nie je samozrejmosťou v každej farnosti. My sme usilovní a už ôsmy adventný čas sme s radosťou a vytrvalosťou očakávali cez rorátne sv. omše príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Hoci Rorátne sv. omše k úcte našej Nebeskej Matky trvajú iba od začiatku adventu do 16. decembra, my sme si roráty predĺžili do 24. decembra. Aspoň nám vyšiel film o sv. otcovi Jánovi Pavlovi II., ktorý sme každý deň 10 min. sledovali miesto príhovoru kňaza (homílie). Naši otcovia biskupi nám odporúčali, aby sme adventný čas viedli v duchu sv. Jána Pavla II. Po sv. omši detičky prišli pod kostol, kde im ženy - moje pomocníčky - prichystali raňajky. Niektoré deti, ktoré mali domovy nablízku, šli ešte pred školou na raňajky domov. Ostatne deti - a nebolo ich málo - prišli na raňajky do jedálne pod kostolom. Len rožkov sa denne zjedlo okolo 70 kusov. Odmenou za obetu pre nich bol dobrý pocit z každodenného očakávania Ježiška a vianočný darček, ktorý dostali po jasličkovej pobožnosti. Z pod stromčeka p. farár dal 114 deťom zabalený darček. Každý rok je vzadu pokladnička do ktorej dospelí hádžu príspevky na darčeky pre deti. My to robíme tak, že koľko sa vyzbiera, raz toľko miestny kňaz doloží. Vyzbieralo sa 167,-€, tak to by raz toľko malo byť 334,-Eúr. Darčeky stáli 420,-Eúr. Chcem sa touto cestou poďakovať aj pani Števaňákovej, ktorá nám tieto darčeky obstarala.

Naše deti, erkári a mládež sa nemala kde stretávať a pod kostolom sme mali miestnosť, ktorá bola na využitie detských a mládežníckych aktivít ako stvorená. Bol však problém s tým, že kostol a priestory pod ním - ako som sa dozvedel - boli postavené na zavodnenej pôde. Miestnosti sú pod povrchom zeme a po istom čase tieto miestnosti zo stien a podlahy tak zvlhli, až povykrúcalo drevenú dlažbu a steny začali plesnivieť. Bolo potrebné tieto priestory zachrániť a obnoviť. Úvahy o tejto obnove a realizácií rekonštrukčných prác boli rôzne. V prvom rade sme nanovo zaizolovali podlahu. Dali sa viacvrstvové izolačné lepenky a zabetónovali sme celú plochu miestnosti. Nainštalovali sme nové vykurovacie telesá pod okná, pretože pred tým tam boli elektrické šamotové pece, ktoré boli už spálené a v dezolátnom stave. Vymenili sme okná, natiahli izoláciu na stenu a na ňu sme naniesli kleber a točenú omietku. V miestnosti sa nachádza aj televízor ako katechetická pomôcka k pastorácii. Dlažba, ktorú sme položili je imitácia mramoru, takže sa nemusíme báť, že ju povykrúca. Na čelnej stene sa nachádza kamenný obklad na ktorom je nádherný kríž a z ľavej strany kríža je na obraze náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka a z pravej strany kríža je obraz svätého Otca Františka. Pod krížom je malý krb, ktorý dopĺňa meditačnú atmosféru. Som presvedčený a teším sa dokonalejšej a aktívnejšej pastorácií. Nech Všemohúci Boh požehnáva toto dielo. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, brigádou, alebo finančne prispeli.

Milí moji priatelia a čitatelia našich webových stránok. Opäť, a to po dvoch mesiacoch sa k Vám prihováram slovom i fotoobjektom, aby som Vás informoval o dianí v našej, svätým otcom požehnanej, farnosti. Keďže práce bolo v čase adventu a vianočného obdobia neúrekom, teraz to chcem dobehnúť a začnem sv. Mikulášom. Aj naša farnosť sa teší spolu s deťmi na príchod sv. Mikuláša. Keď si mi dospelí zaspomíname na časy, keď sme prežívali radosť z príchodu tohto svätca, stali sa z nás nedočkavé deti. Našli sme v čižme raz zemiak, uhlík a podobne. No nakoniec vždy to bol sladký darček milujúcich rodičov, vlastne sv. Mikuláša. Aj v našej farnosti sme mali sv. Mikuláša a to v kostole. Na piatkovej akadémii, ktorá bola vo večerných hodinách si deti vypočuli životopis a príbehy o sv. Mikulášovi, zaspievali sme si a pomodlili sme sa. Vidieť radosť a rozžiarené očká 180-tich detí je veľké potešenie srdca. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Dažďová voda, ktorá sa hektolitrami valí zo strechy do pazúchov nášho kostola je neúprosná. Preto si aj náš kostol vyžadoval dokonalé odvodnenie. Na tieto práce sme sa dali presvedčiť. Hlavne s týmto návrhom prišiel pán Ing. Marián Turošák. Oboznámil som s touto problematikou aj autora a projektanta kostola pána Ing. Kohana a ten súhlasil s okamžitým odvodnením. Pustili sme sa do práce. Hoci ja nezamestnávam žiadnych robotníkov, musel som tento návrh prijať a po dohovore s pánom Paľom Dlugošom sme sa pustili do veľmi náročnej práce. Táto práca bola náročná nielen na fyzické úkony, ale aj na finančné výdaje. Som veľmi rád, že mnohí uvedomelí ľudia si všimli tieto výkopové a izolačné práce a finančne prispeli. Pevne verím aj v to, že tento milodar "okorenili" aj svojimi modlitbami. Jednu stranu sme odvodnili a tým pádom odbremenili odpadové rúry, ktoré boli malého priemeru od jednotlivých pazuchov. Sú to práce, ktoré keď sa skončia sú neviditeľné, ale veľmi osožné. Sú to ako keby veľké peniaze zahrabané do zeme. Jednoducho neviditeľné. Na tieto práce ako je odvodnenie, rekonštrukcia pastoračnej miestnosti a obnovu kaplnky nám dal povolenie a aj svoje požehnanie otec biskup Mons. Štefan Sečka, Prot. č. 2044/14/Mj. Povrchove práce a terénne úpravy chceme realizovať tohto roku. Na projektovanie dlažby a sadenie drevinatej výsadby sa veľmi teším.

Keďže bol nádherný týždeň a bolo aj teplo, poprosil som našich birmovancov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka a o dva týždne neskôr birmovancov zo stredných škôl o pomoc pri upratovaní okolo nášho kostola sv. Cyrila a Metoda. Pozvanie prijali a prišli aj s náradím. Siedmaci dostali za úlohu prísť s hrabľami, ôsmaci s metlami, deviataci s lopatami a stredoškoláci premiestňovali kamene a robili povrchovú úpravu. Ako to ďalej dopadlo si môžete pozrieť vo vizuálnej podobe. Rodičia iste máte zo svojich deti radosť. Veď sa len pozrite ako pracujú. No bokom neostali ani moji dospelí veriaci. V dnešný deň ma zvlášť potešili. Birmovanci pozor, to bola len prvá brigáda. Ja sa už teším na ďalšiu. S pozdravom váš duchovný otec.

Aj touto elektronickou cestou sa chcem poďakovať svojim veriacim za dôstojný prístup k sláveniu sviatku Všetkých svätých a k spomienke na všetkých verných zosnulých. Pristúpili ste k sv. spovedi v peknom počte 410 penitentov. Denne vo veľkom počte ste sa zúčastňovali sv. omši a slávení Eucharistie. Môžem povedať, že slávenie dušičiek zo strany veriacich bolo zodpovedné. Potešilo ma, že ste neostali bokom ani pri zapálení sviece za nenarodené deti. Nech dobrotivý Pán Boh s tými, ktorým ste vyprosili milosti svätosti vás ovenčí radosťou, láskou a na konci života nebeskou odmenou.

Milí moji veriaci, farníci, bratia a sestry, priatelia, ktorí navštevujete našu farskú webovú stránku. Opäť je tu výzva VÚB banky na súťaž vzácnych historických stavieb a diel. Tento krát chce tato banka podporiť vzácne vitráže na území slovenskej republiky. Ako správca farnosti Brezovica Vás prosím o podporu pre vzácne vitráže v Zápolskáho kaplnke v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Zaslúži si táto vitráž našu pozornosť a preto prosím aj o Váš hlas. Hlasujte za vitrážne okná na web stránke, kde nájdete ešte viac info o tomto projekte. Vďaka za podporu.


Farnosť Brezovica v spolupráci s farnosťou Krivá pripravili a zorganizovali pre svojich veriacich púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Veriaci týchto farnosti precítili prítomnosť nebeskej Matky slávenim sv. omše, počúvaním Božieho slova, modlitbami na kolenách a súkromnou adoráciou. V tomto čase milosti v roku Sedembolestnej si do svojich rodín a domovov priniesli hlboký duchovný zážitok zo stretnutia sa s Matkou plnej milosti. V autobuse bola dobrá nálada. Spoločne sme rozjímali nad tajomstvami ruženca svetla a bolestného  ruženca, ktorý sa predmodlievali birmovanci z deviateho ročníka. V túto sobotu 25.10. sa stretnú kňazi z celého Slovenska spolu so svojimi otcami biskupmi pri sláveni sv. omše v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Nech Matka pod krížom trpiaca držiac v náruči svojho Syna vyprosí hojne požehnanie a milostí aj pre svojich synov - kňazov, ktorí sprítomňujú jej Syna Ježiša Krista každý deň v Eucharistickej obeti na oltári.

Dňa 19. 10. 2014 Rímskokatolícka cirkev v Brezovici si zvláštnym spôsobom uctila v mesiaci október starších ľudí v pokročilom veku. Vieme, že tento mesiac je akoby zasvätený tejto úcte k starším. Bolo preto vhodné, aby aj veriaci tejto brezovickej farnosti pocítili lásku svätej cirkvi a prostredníctvom jeho služobníka, miestneho kňaza bola im prejavená úcta, ktorú si cez našu pozornosť títo ľudia zasluhujú. Nedeľný sv. ruženec o 14.00 hod. obetovaný za veriacich staršej generácie a po ňom krátky program sprevádzaný našim detským spevokolom boli prejavom srdečného, láskavého a duchovného objatia tých, ktorí sú aj dnes príkladom pre nás mladších. Ruža, ako prejav vďaky za toľkú obetavosť a lásku, ktorú okolo seba rozdávajú nech je darom srdca a vyjadrením túžby, že sú pre nás veľmi dôležití a že ich ešte potrebujeme. Milovaní veriaci v pokročilom veku, vďaka za všetko! Nech Vás dobrotivý Boh aj naďalej opatruje a nech Vám ešte udelí veľa šťastných dní so svojimi najbližšími.

Okolo 200 spišských kňazov so svojimi biskupmi a množstvom veriacich sa zišlo v stredu 15. októbra 2014 v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Boli to mimoriadne celodiecézne rekolekcie, ktoré diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. zvolal pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa blíži k svojmu záveru. Diecézny otec biskup v homílii vychádzal z príhovoru Svätého Otca Františka kňazom z júla t.r. v talianskej Caserte. Išlo o spiritualitu diecézneho kňaza, o jeho vzťahu k biskupovi a ostatným veriacim. Pri svätej omši diecézny biskup povzbudil svojich kňazov k radostnému ohlasovaniu evanjeliového posolstva. V ďalšej časti rekolekcií v hale mestského úradu v Poprade si kňazi vypočuli prednášku s názvom "Vykúpený svet spolu so Sedembolestnou". Predniesol ju generálny vikár Nitrianskeho biskupstva Mons. ThDr. Peter Brodek, PhD. Objasnil v nej pokoru Panny Márie ako jej najúčinnejšiu vlastnosť v službe vykúpenia ľudstva. Podobné vlastnosti sú silou každej evanjelizácie, a to aj v dnešných časoch. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

Dňa 1. 9. v pondelok sme navštívili v poľskom meste Wieliczka soľnú baňu, ktorá zíva históriou a je sprístupnená ako múzeum. Ako som svojím miništrantom sľúbil, že ich vezmem aj tohto roku na výlet - sľub som dodržal. Minulého roku sme boli na výlete vo Vysokých Tatrách pri Teryho chate, ale nevyšli sme až k nej. Chýbalo nám niekoľko metrov. Tento výlet bol tak isto veľmi náročný. Vyše 3,4 km, tri hodiny sme kráčali v útrobách soľnej bane v hĺbke - 140 m pod povrchom. Moji miništranti a aj farníci mali obrovský zážitok. Z počiatku to boli len akoby podzemné chodby, ale potom sa na niektorých miestach ukazovali "soľné katedrály."  A bolo ich dosť. Aké nádherné banícke kaplnky sme navštívili. Mne sa to všetko skutočne javilo ako "soľné kráľovstvo." Dohromady nás na výlete bolo 56 ľudí spolu so šoférom p. Žulkom, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať, že si na nás našiel čas. Najbližšiu cestu s ním plánujem do Národnej Mariánskej Svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pevne verím, že aj moji farníci sa budú chcieť tejto púte zúčastniť.

Asi pred týždňom mi zatelefonoval brat v kňazskej službe pôsobiaci v košickej arcidiecéze vo farnosti Brezovica vdp. Pavol Ščerba a poprosil ma, či by bolo možné navštíviť našu farnosť a odslúžiť sv. omšu. So svojimi farníkmi sa rozhodol navštíviť Oravu na ktorej sa nachádza Oravský zámok a obec nosiacu rovnaký názov ako tá v ktorej spravuje svoju farnosť. Ja som svojim veriacim oznámil túto vizitáciu a aj oni prišli na sv. omšu. Dve brezovické farnosti a to z Východu a z Oravy sa zúčastnili na Eucharistickej obeti, ktorú slávili dvaja brezovický kňazi. Pri sv. omši som vzácnej návšteve sľúbil, že aj ja si nájdem nejaký dôvod a prídeme navštíviť pre zmenu mi ich. Asi najlepším dôvodom by bolo, keby som so svojimi farníkmi navštívil Spišskú Kapitulu, kde sa nachádza naša materská katedrála. Odtiaľ už je na skok navštíviť Brezovicu, ktorá sa nachádza v sabinovskom okrese.