+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1511

Dňa 8.9.2013 sa veriaci farnosti Brezovica stretli na tradičnej sv. omši v okolí najvyššom vrchu Skorušina. Je to pre veriacich ďakovná sv. omša za udelené dobrodenia počas celého roka. Tam si spomínajú na tvrdú prácu svojich predkov. Toto miesto v roku 1995 určil vtedajší starosta pán Lužbeťák za miesto mementa pre budúce generácie ich predkov. Sv. omšu slúžil vdp. Mgr. Anton Horník, zamestnanec biskupského úradu na Spišskej Kapitule spolu s miestnym správcom farnosti. Keďže v ten deň bol aj sviatok Narodenia P. Márie, sv. omša bola z nedele a texty piesni mariánske. Všetkým zúčastneným veriacim z farnosti Brezovica sa chcem poďakovať tak, ako všetkým veriacim z farnosti Zábiedovo, Trstená, Liesek a iných farnosti. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.